17 Aralık 2019
17 Aralık 2019,
 0

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubelerinin yürütücülüğünde 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu ilk toplantısını 11 Aralık 2019’da Gediz Salonu’nda gerçekleştirdi.

HPKON2020 Yürütme Kurulu ilk toplantısına Yürütme Kurulu Üyeleri A. Haydar Karaçam, Ahmet Pınarlı, Burak Örenel, Hasan Özger, Hüseyin Adanur, İbrahim Tataroğlu, Mehmet Özsakarya, Mehmet Soğancı, Ertan Soydan, Mustafa İleri, Necip Çayan, Necmi Varlık, Osman Türüdü, Semih Kumbasar, Süleyman Kara, Şemsettin Işıl ve Turgay Şirvan’ın yanı sıra Kongre Sekreterleri Özgür Arslan ve Sungu Köksalözkan katıldı. IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Şemsettin Işıl seçildi ve toplantıda etkinliğe ilişkin ilk kararlar alındı.

Toplantıda ilk çağrı broşürü ve afişin hazırlanarak duyuruların başlaması için görüşler oluşturularak içeriğe ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bildiri konuları ve bildiri takvimi, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin isimleri, katılım koşulları ile Destekleyen Kuruluş olması için davet yazısı gönderilecek kurumlar tespit edildi. Alınan karara göre kongre bildiri takvimi aşağıdaki şekilde oluştu.

10 Mart 2020 Bildiri özetlerinin gönderilmesi
20 Mart 2020 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi
29 Haziran 2020 Bildiri metinlerinin gönderilmesi
11 Eylül 2020 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi.
Bildiri programının yayınlanması ve yazarlara bildirimi.