IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 16 - 19 Kasım 2022 // MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
tarihce2017 IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 16-19 Kasım 2022
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir'de gerçekleştirilen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’ne

 • 624 kayıtlı olmak üzere 3300 mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı. Kongrede 52 adet bildiri sunuldu.
 • 1 Panel Makina İmalat Sektöründe İhracat Olanakları, Kamu Teşvikleri ve Beklentiler”
 • 3 Yuvarlak Masa Toplantısı
  • Metaverse, Dijitalleşmede Gelişmeler ve Sektörümüze Etkileri
  • Hidrolik ve Pnömatikte Elektrifikasyon – Fırsatlar, Olanaklar
  • Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonominin , Hidrolik ve Pnömatik Pazarına Etkisi
 • 16 Atölye Çalışması
  • Basınçlı Havada Enerji Tasarrufu
  • Mobil Hidrolik ve Kapalı Devre Tekniği
  • İş Makinalarında Elektrifikasyon – Lastikli Yükleyici Elektrik Sürüş Sistemi Uygulaması
  • Tutma Teorisi ve Ürün Tutma Yöntemleri
  • Hidrolik Sistemlerde 12 Temel Prensibin Uygulamalı Olarak Anlatılması
  • Mobil Hidrolikte, Elektro-Hidrolik Oransal Yön Kontrol Valf Tiplerinin Hidrolik Sistemlere Göre Seçimi, Enerji ve Kontrol Verimliliği Yönünden İncelenmesi, Avantaj ve Dezavantajlarının Belirtilmesi
  • Seri Haberleşme Sistemleri ile Pnömatik-Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinin Entegrasyonu ve Kablosuz Haberleşme
  • Simcenter Amesim Yazılımı ile Hidrolik Sistem/Eleman Tasarımı, Performans Analizi ve Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi
  • Makina Güvenliğinde Pnömatik Komponentlerin Önemi
  • Sızdırmazlık Elemanlarında Sık Karşılaşılan Problemler ve Montaj Teknikleri
  • Dijital Pnömatik Valf Terminali VTEM ile Uygulamalar ve Sağlayacağı Avantajlar
  • Endüstri 4.0 Eğitim Setleri
  • E-Steering – Joystikle Direksiyon Sistemi Kontrolü
  • Üfleme Uygulamalarında Enerji Tasarrufu Yöntemleri
  • Seri Üretim Hatlarında Basınçlı Hava Kullanarak Statik Elektriğin Etkin Temizliği
  • Hidrolik Uygulamalı Eğitimlerin VR (Sanal Gerçeklik) Ortamında Verilmesi
 • 3 Kurs
  • Kullanım Alanlarına Bağlı Sızdırmazlık Elemanlarının Seçimi
  • Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
  • Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
 • 52 bildirinin yer aldığı dijital kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
 • Kongrenin yanısıra düzenlenen HPKON 2022 Fuarına da 1030 metrekare alanda 39 firma katılımıştır.
HPKON2022'nin ayrıntılı bilgilerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.
..... - Hakkında
..... - Kurullar
........ - Düzenleme Kurulu
........ - Yürütme Kurulu
........ - Sekretarya
.... - Kongre Programı
.... - Kurs ve Atölye Çalışmaları
.... - Bildiriler
.... - Fuar
.... Fuar Katılımcıları
.... - Destekler

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 22 - 25 Kasım 2017 // MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
tarihce2017VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 22-25 Kasım 2017
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir'de gerçekleştirilen VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’ne

 • 528 kayıtlı olmak üzere 3328 mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı. Kongrede 45 adet bildiri sunuldu.
 • 1 Panel “Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yeni Stratejiler
 • 5 Yuvarlak Masa Toplantısı
  • Makina İmalatçılarının Hidrolik-Pnömatik Sektöründen Beklentileri
  • Hidrolik Akışkanlar
  • Makina Emniyeti ve İş Güvenliği
  • Geleceğin Teknolojileri
  • Mühendis ve Ara Teknik Eleman Belgelendirmesi ve Sektörde İstihdam
 • 15 Atölye Çalışması
  • Pnömatik ve Elektrik Tahrikli İş Elemanları ve Karşılaştırılması
  • Mobil Hidrolikte Endüstri 4.0 Uygulamaları
  • Pnömatik Teknolojisinde Devrim, Dijital Pnömatik, Motion Terminal (VTEM)
  • Medikal Sistemler ve Laboratuvar Alanlarında Otomasyon Çözümleri
  • Mobil Uygulamalarında Elektronik Çözümler
  • Medikal Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama (Kemoterapi) ve Temiz Oda Uygulamaları
  • Sızıntı Bulma Teknikleri
  • Hidrolik Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarında Montaj Teknikleri
  • Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlarda Elektronik Deplasman Kontrolü
  • Vinç ve İş Makinalarında Yük Kontrol ve Yük Tutma Valfleri
  • Yeni Nesil Servo Performanslı Oransal Valfler
  • Mobil Araçlarda Soğutma Uygulamaları
  • Pick&Place Uygulamalarında Vakum Seçimi
  • Kabin Stabilizasyonu
  • Filtrasyon
 • 6 Kurs
  • Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
  • Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
  • Hidrostatik Tahrik ve Kapalı Devre Tekniği
  • Sızdırmazlık Elemanları Seçiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri
  • Hidrolik Boru Bağlantı Elemanları
  • Hidrolik Endüstrisinde Kullanılan Akışkan İletimi Elemanlarına Genel Bakış
 • 45 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
 • Kongrenin yanısıra düzenlenen HPKON 2017 Fuarına da 1085 metrekare alanda 45 firma katılımıştır.
HPKON2017'nin ayrıntılı bilgilerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.
  ..... - Hakkında
  ..... - Kurullar
  ........ - Düzenleme Kurulu
  ........ - Yürütme Kurulu
  ........ - Danışmanlar Kurulu
  .....- Destekleyen Kuruluşlar
  .... - Kongre Programı
  .... - Bildiri Özetleri
  .... - Panel ve Yuvarlak Masa Toplantıları
  .... - Kurs ve Atölye Çalışmaları
  .... - Fuar
  .... - Kongre Bültenleri
  .... - Destekler

  VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 22 - 25 Ekim 2014 // Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi
  VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 22 - 25 Ekim 2014
  Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi - İstanbul
  http://www.hpkon.org/2014  22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Askeri Müze ve Kültür Sitesi-İstanbul‘da gerçekleştirilen VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’ne

  • 572 kayıtlı olmak üzere 2113 mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı. Kongrede 56 adet bildiri sunuldu.
  • 1 Panel “Sektörün Geleceği, Gelişmeler, Beklenti ve Talepler”
  • 6 Özel Toplantı
  1. Sektörün Tarihsel Gelişimi ve Anılar
  2. Sektörde Standartlar ve Süreç
  3. Üniversite/Sektör-MMO İşbirliği
  4. Sektörde İstihdam Olanakları ve Kariyer Planlama
  5. Enerji Verimliliği
  6. Üniversitelerde Kontrol Otomasyon Eğitimi
  • 2 Yuvarlak Masa Toplantısı “Sektörde Mühendislik Hizmetlerinin Önemi ve Rekabet Koşulları” “Tasarım ve Uygulamada Enerji Verimliliği ve Çevre Güvenliği”
  • 18 Atölye Çalışması
  1. Sızdırmazlık Elemanları Montaj Teknikleri
  2. Functionality, SafetyFeatureAndRegulations At Working Hydraulics Within Mobile Application
  3. Enerji Tasarrufu Servisi (Basınçlı Hava Kaçaklarının Bulunması) ve Basınçlı Hava Kalitesinin Ölçülmesi
  4. Yüksük Sıkma Makinasının Görsel Ortamda Çalıştırılması, Uygulanması ve Test Edilmesi
  5. Mobil ve Sabit Hidrolik Sistemlerin İşlevsel Güvenliği
  6. Akışkan Durum İzleme Sistemlerinde Basınç ve Sıcaklık Dışındaki Bilgilerin Ölçümü ve Arıza Analizinde Kullanılması
  7. Temel Endüstriyel Filtreleme Bilgileri
  8. Otomasyonda Yenilikçi Vakum Teknolojileri
  9. Hidrolik Sistemlerde Dijital Teknoloji Yoluyla Arıza Arama Teknikleri
  10. Devreye Alma ve Ar-Ge Uygulamaları
  11. Handling Sistemler
  12. Ağır Tonajlı Yapıların Kaldırma, Kaydırma, Sıkıştırma Uygulamaları ve İş Güvenliği
  13. Avrupa Makina Direktifleri (2006/42/EC) ve Güvenlik Standartlarına (IEC61508) Uyumlu Danfoss Oransal Kumanda Valfleri ve Elektro Hidrolik Aktüatörler
  14. Hidrolik Pnömatik Sistem Tasarımları ve Analizlerini Yapmalarını Sağlayacak/Kolaylaştıracak AMESim Yazılımı
  15. Hidrolik Sistemlerde Statik Elektriği Önleyen ve Enerji Tasarrufu Yapan Filtre Elemanı Teknolojisi
  16. Akışkan Bağlantılarında Yeni Teknolojiler (EO-3, Compact Spiral Hortum, Aluminyum Bağlantı Elemanları ve Çabuk Kaplinler, Uptc, Transair)
  17. Demir Çelik Sektöründe Özel Hidrolik Uygulamalar
  18. Fabrika Otomasyonunda Haberleşmeli Valf Terminalleri
  • 4 Kurs
  1. Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
  2. Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
  3. Mekatronik
  4. Endüstride ve Mobil Makinalarda Otomatik Yağlama Sistem Teknolojileri; gerçekleştirildi.
  • 55    bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
  VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 12 - 15 Ekim 2011 // MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
  VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 12 - 15 Ekim 2011
  MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir  12 - 15 Ekim 2011 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir‘de gerçekleştirilen VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’ne

  • Kongreye, 611 kayıtlı olmak üzere 2000‘i aşkın mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı. Kongrede 17 oturumda 36 adet bildiri sunuldu. Kongrede;
  • 1 Panel "Ülkemizdeki Hidrolik Pnömatik Sektörünün Bugünü ve Yarını"
  • 1 Konferans, Ekonomist Mustafa Sönmez tarafından "Dünyadaki ve Ülkemizdeki Ekonomik Durumun ve Gelecek 5 Yılının Değerlendirilmesi"
  • 2 yuvarlak masa toplantısı, "Sistem Tasarımı, Fonksiyon Testleri ve Yasal Zorunluluklar" ve "Kimyasal (Pickling) ve Yağ (Flushing) ile Temizleme"
  • 2 söyleşi, "Zorla İyilik Olmaz: Değişim Yönetimi için Düşünceler" "Sözlü İletişimi Etkili Kılmak"
  • 1 ödül töreni "Üniversite Öğrencileri için Hidrolik- Pnömatik Proje Yarışması"
  • 12 atölye çalışması;
  1. Otomasyonda Yeni Trendler ve CPX-MPA Yenilikçi Valf Terminalleri;
  2. Değişken Hızlı Pompa Tahrikleri ile Hidrolik Sistemlerde Enerji Verimliliği;
  3. Dört Ana Merkezi Yağlama Sisteminin Tanıtımı;
  4. Mobil Hidrolikte Elektronik Kontrol Uygulamaları – Parker IQAN Platformu;
  5. Hidrostatik Tahrik için Tasarım Kriterleri;
  6. Hidrolik Bağlantı Elemanları Montajı
  7. Hidrolik Tesisat Montaj Teknikleri, Kimyasal (Pickling) ve Yağ (Flushing) ile Yıkama Teknikleri;
  8. Hidrolik Sistemlerde Ölçme ve Raporlama Teknikleri;
  9. Hortum Patlatma, Yük Tutma ve Silindir Konum Kontrolünde Valf Seçim Kriterleri ile Emniyet Gereksinimleri;
  10. Hidrolik Sistemlerde Kirlilik ve Hijyen;
  11. Elektrik Motorlar, Sürücüler ve Hareket Kontrolü;
  12. Pnömatik Sistemlerde Enerji Verimliliği – Basınçlı Hava Kaçakları
  • 5 kurs
  1. Hidrolik Sistemlerde Bağlantı Tekniği;
  2. Temel Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri;
  3. Sızdırmazlık Elemanları Montaj Teknikleri;
  4. Kompresör Seçimi, Basınçlı Hava Tesisatı, Hava Kaçaklarının Önlenmesi ve Pnömatikte Enerji Verimliliği;
  5. Mobil Valfler – Seçim Kriterleri ve Uygulama Esasları
  • 1 forum gerçekleştirilmiştir.
  • 36 bildirinin yer aldığı bildiriler kitabı ve Panellere ilişkin Mevcut Durum Analiz Kitabı yayın dünyasına kazandırılmıştır. Kongre 34 kurum ve kuruluş, ve sektörel basın kuruluşu tarafından desteklenmiş, kongre paralelinde düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 40 kuruluş katılmıştır.
  V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 23 - 26 Ekim 2008 // MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
  V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 23 - 26 Ekim 2008
  MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir  23-26 Ekim 2008 tarihleri arasında, İzmir‘de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi‘ne:

  • 498‘si kayıtlı delege olmak üzere 1500‘ü aşkın mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı.
  • Kongre‘de 32 bildiri sunuldu.
  • 1 panel düzenlendi.
   1. "Kontrol ve Otomasyon Teknolojisinde Hidrolik ve Pnömatik Eğitiminin Önemi"
  • 1 Forum
  • 1 Konferans
   "Avrupa Akışkan Gücü Piyasası, Yeni Gelişmeler ve Trendler"
  • 1 Yuvarlak Masa Toplantısı
   "Bağlantı Tekniği ve Borulama"
  • 10 Atölye çalışması gerçekleştirildi.
  1. "Yük Tutma Valflerinin Seçim Kriterleri"
  2. "Hidrolik Bağlantılarda Sızdırmazlık Uygulamaları ve Karşılaşılan Problemlerin Çözümü"
  3. "Elektronik Ölçüm Tekniklerinin Hidrolikte Kullanılması"
  4. "Sauer-Danfoss PVG Oransal Valfler ve Yük Duyarlı Pompa Kombinasyonları"
  5. "Eksenel Pistonlu Ünitelerin Esasları"
  6. "Hidrolik Sistemlerde Çevrimiçi (On-line) Kirlilik Ölçümü ve Faydaları"
  7. "Hidrolik Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarında Dünya‘daki Gelişmeler ve Bunların Uygulama Alanlarına Etkileri"
  8. "Parker‘ın Yeni Pilot Kumandalı Servo Oransal Valfleri ve Compax 3F Eksen Kontrol Cihazı Kapalı Devre Uygulamaları için Kusursuz Bir Takımdır"
  9. "Dört Kadranlı (Quadranlı) Pompa
  10. Hareketli Sistemlerde Hortum Deformasyonunun Giderilmesi için Kablo Kanallarının Kullanılması"
  • 4 Kurs
  1. "Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde Kullanılan Sızdırmazlık Elemanları, Seçimi, Kullanım ve Montaj Teknikleri ve Sık Karşılaşılan Problemler"
  2. "Hidrolik Devre Elemanları Uygulama ve Arıza Arama Teknikleri Arıza Nedenleri ve Çözümleri"
  3. "Pnömatik Sistemlerde Arıza Arama Teknikleri ve Çözümleri"
  4. "Hidrolik Sistemlerde Bağlantı Tekniği"

  Proje Yarışması "Üniversite Öğrencileri için Hidrolik-Pnömatik Proje Yarışması"

  • Kongre yanı sıra düzenlenen fuara; Hidrolik Pnömatik alanında ürün ve hizmet üreten 47 kuruluş katıldı. 3000‘i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.
  • 34 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
  IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 01 - 04 Aralık 2005 // İzmir Kültürpark
  IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 01 - 04 Aralık 2005
  İzmir Kültürpark  1-4 Aralık 2005 tarihleri arasında, İzmir'de Kültürpark Fuar Alanında gerçekleştirilen IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi'ne:

  • 920'si kayıtlı delege olmak üzere1300'ü aşkın mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı.
  • Kongre'de 31 bildiri sunuldu.
  • 1 panel düzenlendi.
   1. "AB Müzakere Sürecinde Hidrolik Pnömatik Sektörü"
  • 1 Forum
  • 11 Atölye çalışması gerçekleştirildi.
   1. "Hidrolik Akümülatörlerin Seçimi ve Simülasyonu "
   2. "Hidrolik Sistemlerde Isı Yönetimi "
   3. "İş Makinalarında Hidrolik Direksiyon Sistemlerinin Uygulamalar "
   4. "Orbit Motorlar "
   5. "Teknolojilerde Valf Adalarının Yeri ve Avantajları "
   6. "Servo Pnömatik İle Pozisyonlama Tekniği "
   7. "Pnömatik Sistemlerin Otomasyona Uyumu "
   8. "Apkant Preslerde Oransal Kontrollü Valfler Vasıtasıyla Konum Kontrolu "
   9. "Vakum Teknolojisinde Son Gelişmeler ve Otomasyon Sistemlerinde Kullanılması "
   10. "Hidrolik Sistemlerin Projelendirilmesinde Dinamik Gereksinimlerin Etkileri ve Oransal Valf Seçiminde Kullanılan Hesaplama Yöntemleri Vakum Teknolojisinde Son Gelişmeler ve Otomasyon Sistemlerinde Kullanılması "
   11. "Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde Kullanılan Sızdırmazlık Elemanlarının Üretim Yöntemleri İle Seçim, Kullanım, Montaj Teknikleri ve Sık Karşılaşılan Problemler"
  • 3 Konferans
  • Kongre yanı sıra düzenlenen fuara; Hidrolik Pnömatik alanında ürün ve hizmet üreten 151 kuruluş katıldı.
  • 5000'i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.
  • 31 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
  III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 04 - 07 Aralık 2003 // İzmir Kültürpark
  III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 04 - 07 Aralık 2003
  İzmir Kültürpark


  4-7 Aralık 2003 tarihleri arasında, İzmir'de Kültürpark Fuar Alanında gerçekleştirilen III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi'ne:

  • 820'u kayıtlı delege olmak üzere1300'ü aşkın mühendis, teknik eleman, üniversitesi ve meslek lisesi öğrencisi katıldı.
  • Kongre'de 38 bildiri sunuldu.
  • 1 panel düzenlendi.
   1. Ülkemizde Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli malzeme ve Hizmet Üretim Politikaları
  • 1 Forum
  • 9 Atölye çalışması gerçekleştirildi.
   1. Hidrolik Sistemlerde Yağda Su ve Partikül Problemi ve Çözümleri"
   2. "Pnömatikte Membran Teknolojisi: Yeni Aktuatör Uygulamaları"
   3. "Sürekli Denetim Valflerinin Açık ve Kapalı Sistemlerdeki Uygulamaları"
   4. "Mobil Hidrolikte Load Sensing Uygulamaları"
   5. Karşı Denge Valfleri"
   6. Malzeme Taşıma (Handling)
   7. Değişken Deplasmanlı Pompalarda Enerji Tasarrufu Sağlama Yöntemleri,
   8. Kontrol Organları ve Uygulamaları
   9. AS-I Teknolojisi ve Uygulamaları
  • 2 Konferans
  • Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Hidrolik Pnömatik alanında ürün ve hizmet üreten 67 kuruluş katıldı.
  • 4000'i aşkın makine mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.
  • 38 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
  SEKTÖREL YAYINLAR


  Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler konulu kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.
  II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 08 - 11 Kasım 2001 // İzmir Efes Kongre Merkezi
  II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 08 - 11 Kasım 2001
  İzmir Efes Kongre Merkezi

  8-11 Kasım 2001 tarihleri arasında, İzmir Efes Convention Center‘da gerçekleştirilen II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre‘sine :

  • 613‘ü kayıtlı delege olmak üzere 1000‘i aşkın mühendis, teknik eleman üniversite ve meslek lisesi öğrencisi katıldı.
  • Kongre‘ de 36 bildiri sunuldu.
  • 2 panel düzenlendi.
   1. "Hidrolik Pnömatik Sektöründe Tasarımcı, İmalatçı, Uygulayıcı ve Kullanıcı İlişkileri, Hizmet ve Personel Akreditasyonu"
   2. "Hidrolik Pnömatik Sektöründe Üretim, İthalat Ve İhracatın Sorgulanması, Denetimi ve Standardizasyonu"
  • 1 Forum
  • 6 Atölye Çalışması gerçekleştirildi.
   1. "Hidrolik Sistemlerde Bağlantı Tekniği"
   2. "Sekonder kontrol"
   3. "Geri beslemesiz oransal elektronik kontrol"
   4. "Elektro hidrolik hidrostatik direksiyon sistemleri"
   5. "Yağ servisi ile işletmelerde maliyetlerin düşürülmesi"
   6. "Değişken deplasmanlı pompalar ve regülasyon sistemleri"
  • Kongre Sabah Toplantısında Oda, Üniversite, Sanayi ve Sektör Derneklerinin işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı.
  • Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; sektörde ürün ve hizmet üreten 59 kuruluş katıldı.
  • 2000‘i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.
  • 36 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.

  SEKTÖREL YAYINLAR: "Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Hidrolik Pnömatik İngilizce – Türkçe Sözlük"

           

  Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri sektörde eksikliği hissedilen Türkçe yayınlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Akışkan Gücü Derneği-AKDER ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ortak çalışması ile oluşturulan "Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri", "Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri" kitaplarının mesleğe yeni başlayanlar için bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.

  "Hidrolik Pnömatik İngilizce – Türkçe Sözlük"  hazırlanarak delegelerin görüş ve önerilerine sunulmuş ve daha sonra yayınlanmıştır.

  I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 03 - 05 Aralık 1999 // İzmir Efes Kongre Merkezi
  I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi // 03 - 05 Aralık 1999
  İzmir Efes Kongre Merkezi

  Hidrolik Pnömatik Sektörünün ilk ve en kapsamlı kongresi, Odamız adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde 3-5 Aralık 1999 tarihleri arasında Büyük Efes Oteli Convention Center' da gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre'sine:

  • 735 kayıtlı delege, 1000'i aşkın mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.
  • 40 bildiri sunuldu.
  • 2 panel düzenlendi.
   1. Hidrolik Pnömatik Sektörünün Sorunları
   2. Hidrolik Pnömatik Sektöründe Teknik Eleman Eğitimi
  • 1 Forum
  • 3 Atölye Çalışması
   1. Pnömatik ile Otomasyonda Bilgi İletişim Sistemleri
   2. Oransal ve Servo Valf Teknolojisi /Sekonder Kontrol Sistemleri ve Teknolojisi
   3. Pnömatik Konum Kontrolü
  • Kongre'de gerçekleştirilen sabah toplantılarında
   1. "Hidrolik Pnömatik alanında ortak dilin, terminolojinin oluşturulması"
   2. "Mesleki, teknik, etik yönden sektörün sürekli koordinasyonun sağlanması" konuları ele alınmış, öneriler geliştirilmiştir.
  • Kongre yanısıra düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet veren 100'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın temsilciliğini yürüten 62 kurum ve kuruluş katılmıştır.
  • 1500'ü aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.
  • 40 bildirinin yer aldığı kitap yayın dünyasına kazandırılmıştır.