15 Eylül 2020
15 Eylül 2020,
 0

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, dünyada ve ülkemizde halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Odamız adına Şubemiz ve İstanbul Şubesinin yürütücülüğünde 1999 yılından itibaren önce iki, daha sonra üç yıllık periyotlarda gerçekleştirilmiş ve dokuzuncusu 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere hazırlık çalışmaları düzenleme ve yürütme kurullarının çalışmaları ve sektörde faaliyet gösteren kurum ve kişilerin katkılarıyla 10 aylık bir emek ile önemli bir aşamaya getirilmişti.

Bu süre içinde kongre sekretaryasına 76 bildiri ulaştırılmış, platformlara ilişkin konular büyük ölçüde netleştirilmiş ve program yapım aşamasına gelinmişti. Ayrıca Hannover Messe tarafından organize edilen sergi, sektör firmaları tarafından her zamanki gibi yoğun ilgi görmüştü. Hidrolik-pnömatik sektörünün HPKON için oluşturduğu bu yüksek sinerji, yapılan çalışmalarda hep güç ve yol gösterici olmuştur.

Ancak bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağına ve IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisinin ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

Sektörümüzün daha sağlıklı ve kapsamlı bir Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi ortamında buluşmasını diler, verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.