13 Temmuz 2017
13 Temmuz 2017,
 0

Semih KUMBASAR
Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı

Endüstrinin güç ve hareket kontrolü gibi birden çok mühendislik disiplininin uyum içinde çalışması gereken, akışkan gücü tekniği gibi komplike sektörlerde, deneyim, bilgi ve program oluşturmanın paylaşılıp sınandığı ortak platformları yaratmak, hem zahmetli, hem de dikkat ve titizlik isteyen, ama bir o kadar da yararlı ve gerekli bir uğraştır.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi (HPKON), deyim yerinde ise bu “kutsal” görevi, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında 8. kez yerine getirmenin huzur ve onurunu taşıyor olacaktır.

Bu kapsamda, 1997 yılında başlayan çalışmalar sonucunda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 1999 yılından günümüze kadar İstanbul ve İzmir Şubeleri`nin sekretaryalığını üstlendiği” Sekizinci Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi” bu kez yeniden İzmir’de “uluslararası katılımlı” olarak, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde gerçekleştirilecektir. Olgunluk dönemine ulaşmış ve kendisinden beklenenleri bugüne kadar fazlası ile yerine getirerek, sektörümüzün “pusulası” olmuş HPKON, yetkin ve deneyimli kadroların emeği ile sektörümüzün kilometre taşlarını döşeyen başlıca organizasyonu olmuştur.

Her zamanki gibi, açılış konferansı ile başlayacak kongrede bildiriler, atölye çalışmaları, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar, forum, panel ve konferanslar düzenlenecektir. Dinamik ve interaktif bir platform oluşturabilme amacıyla akışkan gücü ve otomasyon tekniği alanında yoğunlaşmış bu etkinliklerde, hidrolik pnömatik sektörünün bilgi birikimi ile ulaştığı bilimsel teknik düzey, yine sektörün hizmet ve yararına çoğaltılarak sektörel gelişime katkı sağlanacak ve tüm bu faaliyetlerin değerlendirileceği forum düzenlenecektir.

“Sektörümüzün temel sorunlarından biri olan “Sınai mülkiyet haklarının korunması ve kayıt altına alınması” yaşamsal önem taşımaktadır. Ağustos 2016 çıkan yasanın bir takım eksiklerine karşın, sektörümüze olumlu katkıda bulunacağı düşüncesindeyim. ”

Sektörümüzün geleceği bakımından çok önem verdiğimiz Mesleki Yeterlilik Sertifikasyonu ve bunu sağlayacak eğitimin, nitelik ve kapsam olarak standardizasyonu ve sürekli gelişimi için çok önemli olan üniversite, meslek odaları ve sektör kuruluşları ile Merkezi otoritenin yapması gereken işbirliğinin tarif edilerek kurumsallaştırılması hayati önemdedir.

Sektörümüzün temel sorunlarından biri olan “Sınai mülkiyet haklarının korunması ve kayıt altına alınması” yaşamsal önem taşımaktadır. Aralık 2016 çıkan yasanın bir takım eksiklerine karşın, sektörümüze olumlu katkıda bulanacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle de gerek uygulamada, gerekse takip ve denetimde, sektörümüze, işbirliği içinde olmamız gereken tüm kurum, kuruluş ve birliklere çok önemli görevler düşmektedir.

Tasarım ve mühendislik hizmeti üreten sektör firmalarının akreditasyonu, sektörde çalışan teknik elemanların yetkinlik ve bilgi düzeyinin, odaların da katılımıyla akredite kurumlar tarafından belgelendirilmesi, akışkan gücü alanında çalışan her kademedeki teknik elemanların eğitimi ve sınanması, sektörle ilgili mevcut yönetmelikler gereği Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı‘nın bilimsel ve teknik gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştırması, sektör firmalarında çalışan mühendisler tarafından hazırlanan projelerin diğer meslek grubu üyelerin sahip olduğu gibi sınai mülkiyet hakları çerçevesinde güvence altına alınması için, bizlerin yani sektör çalışanlarının, üniversite ve odalarımızla birlikte, ortak bir program ve hedefte buluşarak ciddi ve kalıcı bir çaba içinde olmamız gerekmektedir. 8. kongremizin, bu iki temel hedefte sonuç alarak bir dönüm noktası olmasını beklemekteyiz.

8. kongremizde şekillenmesi beklenen, mesleki birliğimiz TMMOB Makina Mühendisleri Odası ile sektör temsilcisi olarak AKDER’in üniversiteler ile geliştireceği işbirliği ve ortak bir girişim komitesi, bu hedefe yönelik kilometre taşı olabilecektir. Bu amaçla çabalarımızı birleştirmek, yaygınlaştırmak ve kalıcı kurum ve kuruluşlar yaratmak, temel amacı hidrolik ve pnömatik disiplininin gelişimine katkıda bulunmak olan bu kongremizi ele alacağı konularla; hidrolik ve pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamaya çalışacaktır.

Hidrolik ve pnömatik sektörünü oluşturan firmalar, sektörel dernekler, akademisyenler, meslek odaları ve bu alanda görev yapan mühendis ve teknik elemanların ortak platformu olarak sektörün gelişimini ve geleceğini planlayarak, akışkan gücü alanındaki eğitim, araştırma ve yasal mevzuat konularında yapılması gerekenleri belirlemek ve var olan gelişmelerin hidrolik ve pnömatik alanında çalışan mühendis ve teknik elemanlar ile paylaşılmasını sağlayacaktır.

Sektörümüzde, “Endüstri 4.0” aşamasında büyük ve kapsamlı görevlerin beklendiğini göz önüne alarak, otomasyon tekniği ve endüstriyel kontrol sistemlerinde yarınki teknolojinin gerektirdiği gelişim ve dönüşüme hazır olma, sektörel yatırım ve eğitim planlarımızı geleceğin gereklerine göre gözden geçirme, elemanlarımızın bilimsel ve teknik düzeylerini yükseltme olmazsa olmazlarımız olmalıdır. Bu amaçla başta makine imalatçıları olmak üzere, Endüstri 4.0 değişiminin etkileyeceği tüm alanlarda, üniversitelerle işbirliği ve yakın temas içinde olmamız gerekmektedir.

Dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeyi takip ederek bunu başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüzün hizmetine sunacak kurum ve kuruluşlarla güçbirliği ve ortak irade oluşturmalıyız. Aksi teknoloji dünyasında “nal toplamak” olacaktır. Bu amaçla, Kongremizde sunulacak bildiri ve sergilenecek proje ve malzemelerin sektörümüzde çalışan teknik elemanlara, makina imalatçıları ve kullanıcılara yol gösterecek ve anlaşılır nitelik olması beklenmektedir.

Bilimsel programı, sergisi, sosyal etkinlikleri ile akışkan gücü sektörünün deneyim, bilgi ve teknolojik paylaşım platformu olacak Kongremizin Yürütme Kurulu bu görevleri başaracak nitelik ve kapsitede deneyimli sektör temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve TMMOB bünyesindeki değerli mühendislerden oluşmuştur.

Ancak Yürütme Kurulumuzun çaba ve emekleri, ancak sizler, yani akışgan gücü tekniğinde çalışan başta mühendisler olmak üzere tüm eknik elemanların, akademisyenlerin, sektörümüzün değerli firma ve “duayenlerinin” ellerini taşın altına koyması ile HPKON, kalıcı sonuçlar elde edebilecektir.