AMAÇ

Kongrenin temel amacı hidrolik ve pnömatik disiplininin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bu kongrenin hedefi;

  • Hidrolik ve pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak,
  • Hidrolik ve pnömatik sektörünü oluşturan firmalar, sektörel dernekler, akademisyenler, meslek odaları ve bu alanda görev yapan mühendis ve teknik elemanların ortak platformu olmak,
  • Hidrolik ve pnömatik alanındaki eğitim, araştırma ve yasal mevzuat konularında yapılması gerekenleri belirlemek ve var olan gelişmelerin hidrolik ve pnömatik alanında çalışan mühendis ve teknik elemanlar ile paylaşmaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin uygulamacı mühendislere ve teknik elemanlara referans niteliğinde olması arzulanmaktadır. Hidrolik ve Pnömatik Kongresi; bilimsel programı, sergisi, sosyal etkinlikleri ile hidrolik pnömatik sektörünün bilgi ve paylaşım platformu olacaktır. Hidrolik ve Pnömatik alanında görev yapan mühendisler başta olmak üzere tüm teknik elemanları, akademisyenleri firmaları ve sektör derneklerini bu ortak platforma katkı koymaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Düzenleme Kurulu // Yürütme Kurulu

BİLDİRİ KONULARI

Hidrolik:
◆ Endüstriyel Hidrolik
◆ Mobil Hidrolik
◆ Marin Hidrolik
◆ Hidrolik Devre Tasarımı
◆ Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
◆ Oransal ve Servo Sistemler
◆ Hidrolik Akışkanlar, Sızdırmazlık, Filtreleme
◆ Tasarım, Sistem ve Makina Güvenliği
◆ Enerji Verimliliği
◆ Hidrostatik Tahrik ve Kapalı Devre Teknolojisi
◆ Yük Duyarlı Kontrol Sistemleri
◆ Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
◆ Mikro ve Nano Akışlar
◆ Bakım ve Arıza Giderme Teknikleri
◆ Sektörel Uygulamalar

Pnömatik:
◆ Pnömatik Devre Tasarımı
◆ Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
◆ Basınçlı Havanın Hazırlanması ve Şartlandırma Elemanları
◆ Pnömatikte Mobil Uygulamalar
◆ Tasarım, Sistem ve Makina Güvenliği
◆ Enerji Verimliliği
◆ Pnömatik Kontrol
◆ Vakum Tekniği
◆ Bakım ve Arıza Giderme Teknikleri
◆ Sektörel Uygulamalar

Kontrol Tekniği/Mekatronik/Otomasyon:
◆ Oransal ve Servo Kontrol
◆ Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Simülasyonu
◆ Kontrol, Algılama ve Ölçüm Elemanları
◆ Hidrolik ve Pnömatikte Robotik Uygulamalar
◆ Mekatronik Sistemlerde Akışkan Gücü Uygulamaları
◆ Akışkan Gücünde Test Sistemleri
◆ Dijital Teknolojiler