KONGRE SEKRETERLERİ
Sungu Köksalözkan Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Özgür Arslan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
KONGRE SEKRETARYASI
Önder Sözen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Gizem Balcı Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi