KONGRE SEKRETERLERİ
Sungu Köksalözkan Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Özgür Arslan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
KONGRE SEKRETARYASI
Önder Sözen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi